ICT-Infrastructuur

From Dragon1 | wiki
Jump to: navigation, search

Dit is een Dragon1 Wiki pagina - http://wiki.dragon1.org

Contents

Wat is ICT-Infrastructuur?

ICT-Infrastructuur is het geheel aan roerende en onroerende (infrastructurele) voorzieningen op het gebied van ICT die nodig zijn voor het beschikbaar stellen van een informatievoorziening (zijnde het geheel van informatiesystemen). De ICT-Infrastructuur maakt (1) transport, (2) bewerking, (3) verwerking en (4) opslag van analoge gegevens (data) en digitale gegevens (data) mogelijk.

Daarbij vallen de volgende zaken onder de ICT-infrastructuur die nodig zijn voor het beschikbaar stellen van informatiesystemen.

 • Hardware (technische componenten en platforms)
 • Software (systeem- en toepassingssoftware en platforms)
 • Procedures
 • Documentatie
 • Leveranciers

(onder 'infrastructuur' als kernbegrip verstaan in deze context: Het totaal van onroerende voorzieningen. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur)


Verschillende interpretaties over ICT-Infrastructuur

De meningen over wat precies ICT-Infrastructuur is, zijn verdeeld. Hier belichten we vooral de betekenis die ICT-Infrastructuur heeft voor de directie van een organisatie. Daarom stellen we ICT-infrastructuur breder dan een netwerkspecialist wellicht zou doen. Letterlijk genomen is ICT-Infrastructuur voor netwerkspecialisten vaak gelijk aan de onderste vier lagen van het TCP/IP 4- layer model of het OSI model (fysieke laag, datalinklaag, netwerklaag en soms ook transportlaag). Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/OSI-model Vanuit het gezichtspunt van de directie zijn een e-mailapplicatie, een iPAD voor het lezen van vergaderstukken, en een online klantenadministratie echter roerende en onroerende ICT-voorzieningen, en daarmee dus onderdeel van een ICT-infrastructuur. Storage-specialisten kijken weer bijvoorbeeld sterk naar de fysieke laag, het niveau waarbinnen de Storage Area Networks zich gepositioneerd weten. Informatie- en applicatiespecialisten kijken juist weer naar de presentatielaag van het OSI model.

Kortom: binnen de verschillende geledingen van de organisatie is er nog veel discussie over wat infrastructuur is en wat ICT-Infrastructuur en wat er allemaal wel en niet binnen de ICT-Infrastructuur valt.


Generieke Entiteiten van een ICT-Infrastructuur

Een generieke lijst met belangrijke elementen en componenten van de ICT-Infrastructuur is:

 • Services
 • Clients
 • Servers
 • Network (segments)
 • Hubs, Routers, Gateways, Bridge
 • connectors
 • patchpanels
 • PABX / PSTN
 • Operating System
 • Libraries
 • Softwareapplications (executables)
 • Databases
 • Database-connections
 • Werkplekken
 • Images
 • SMS-Pakketten (updates & upgrades)
 • Beheerscripts
 • Firewall regels

Al deze elementen en componenten dienen altijd up-todate in de CMDB (de configuratie management database te staan)


Een generieke lijst met domeinen van waaruit een ICT-Infrastructuur volledig is te beschouwen is:

 • Network & Datacommunication
 • Software & Middleware
 • Platforms (Storage, Client, Server, Virtualization, …)
 • Intranet, Internet, Extranet
 • Application Management/Development
 • Data Management
 • Workflow & Collaboration
 • Security
 • Distributed Environment Management


Waarom ICT-Infrastructuur visualiseren?

Het inzichtelijk maken van de ICT-Infrastructuur van een organisatie met een enterprise architecture blueprint vanuit Dragon1, zorgt ervoor dat alle betrokkenen of belanghebbenden een gemeenschappelijk toetsingskader, beeld en begrip hebben over de ICT-Infrastructuur. Dit draagt significant bij aan het duurzaam, maar ook op korte termijn oplossen van vraagstukken in de ICT-Infrastructuur.


ICT-Infrastructuur Architectuur of Technische Architectuur

Dragon1 verstaat onder de architectuur van de ICT-Infrastructuur het samenhangend geheel van toegepaste concepten op de ICT-infrastructuur die zorgen voor bepaalde samenhangende constructieve, operatieve en decoratieve capabiliteiten.

De architectuur van de ICT-infrastructuur wordt daarmee inzichtelijk gemaakt, indien de concepten en de conceptprincipes als onderdelen van de architectuur, inzichtelijk worden gemaakt.

Elke ICT-infrastructuur heeft een architectuur, een goed of een slechte. Van elke periode en voor elk moment is de architectuur van de ICT-infrastructuur in beeld te brengen. Indien de architectuur van de ICT-infrastructuur niet in beeld is, is veelal de organisatie niet in control betreffende de ICT-infrastructuur.Met name de impact van incidenten en het doorvoeren van wijzingen kan onvoldoende verantwoord op risico's worden beoordeeld. Daarom dient altijd de architectuur van de ICT-infrastructuur voldoende in beeld te zijn.

Architectuurstijlen

Een top tien van toaalconcepten voor ICT-Infrastructuur is momenteel:

 • de 100% / sterk gevirtualiseerde ICT-Infrastructuur
 • de 100% / sterk gedistribueerde ICT-Infrastructuur
 • de 100% / sterk gestandaardiseerde ICT-Infrastructuur
 • de 100% / sterk geoutsourcde ICT-Infrastructuur
 • de 100% / sterk locatieonafhankelijke ICT-infrastructuur
 • de 100% / sterk schaalbare ICT-infrastructuur
 • de 100% / sterk platform-onafhankelijke ICT-infrastructuur (The Harbor)
 • de 100% / sterk veilige ICT-infrastructuur
 • de 100% / sterk beschikbare ICT-infrastructuur door dubbelingen (The Data Star)
 • de eenvoudige (weining complexe) ICT-infrastructuur


Architectuurconcepten

Een top tien van concepten voor ICT-Infrastructuur is momenteel:

 • Client Server Computing
 • Server Based Computing
 • Network Attached Storage (NAS)
 • Server Virtualisatie
 • Thin Clients
 • Open Source Software (OSS)
 • Social media
 • ERP
 • ECM
 • Cloud Computing


Architectuurprincipes

Een top vijf van principes voor ICT-Infrastructuur is momenteel:

 • Open standaarden verhogen de herbruikbaarheid van technische componenten
 • Standaardisatie verhoogt integratie
 • Hogere schaalbaarheid van servers door virtualisatie van server
 • Optimaler gebruik of uitnutting van storage door virtualisatie van storage
 • Gegevensconsistentie is af te dwingen door uitsluitend het gebruik van relationele databases toe te staan


ICT-Infrastructuur standaarden

Voor ICT-Infrastructuur zijn er verschillende internationale en open standaarden voor besturing, management, beheer en ontwikkeling. We noemen hier de belangrijkste:

 • Management en Beheer - COBIT, ASL, ITIL (AM) / IT Service Management
 • Ontwikkeling en Architectuur - Dragon1, TOGAF

ICT-Infrastructuur modellen en visualisaties

De volgende modellen dienen altijd beschikbaar te zijn voor directie en management, om verstrekkende beslissingen te kunnen nemen op basis van inzicht en overzicht. Het zijn de modellen:

 • ICT-Infrastructuur-model (context, omgeving, structuur, OTAP, domeinen, eigenaarschap, risico's)
 • Network & Datacommunication model
 • Software & Middleware model
 • Platformsmodel (Storage, Client, Server, Virtualization, …)
 • Intranet, Internet, Extranet model
 • Application Management/Development model
 • Data Management model
 • Workflow & Collaboration model
 • Security model
 • Distributed Environment Management model


De volgende aanzichten (architectuurontwerpvisualisaties) dienen altijd beschikbaar te zijn van een voor de huidige ICT-infrastructuur:

 • ICT-infrastructuur - logische structuurraamwerk en fysieke structuurraamwerk
 • ICT-infrastructuur - architectuurraamwerk
 • ICT-infrastructuur - landschappen van belangrijke entiteiten, zoals netwerklandschap en serverlandschap
 • ICT-infrastructuur - structuurvisie
 • ICT-infrastructuur - architectuurvisie
 • ICT-infrastructuur - logische structuurblauwdruk en fysieke structuurblauwdruk
 • ICT-infrastructuur - architectuurblauwdruk (conceptuele structuurblauwdruk)
 • ICT-infrastructuur - artist impression (situationele beelden)


ICT-Infrastructuur documentatie

De volgende documenten dienen betreffende de ICT-infrastructuur altijd up-to-date te zijn

 • Producten en dienstencatalogus
 • Service Levels en Underpinning Contracts
 • Domeininrichtingsdocument / beschrijving voor de domeinen network, platforms, etc...
 • Strategisch plan ICT-Infrastructuur
 • Visie op ICT-Infrastructuur
 • Beleid ICT-Infrastructuur
 • Informatiebeveiligingsbeleid


Checklist Architectuurpublicatie ICT-Infrastructuur

Wanneer er een publicatie aanwezig is, of wanneer er een publicatie gemaakt dient te worden, is de volgende lijst met onderwerpen richtinggevend om te hanteren:

 • Welke definitie voor ICT-infrastructuur hanteert de organisatie?
 • Welke generieke entiteiten uitgesplitst in elementen, componenten en objecten komen voor in de ICT-infrastructuur?
 • Welke (niveau van ) producten en diensten levert de ICT-infrastructuur aan welke belanghebbenden?
 • Welke domeinen zijn er onderkend voor de ICT-infrastructuur van de organisatie? Wie zijn de eigenaren en beheerders van deze domeinen?
 • Welke goedgekeurde en gepubliceerde architectuurmodellen en architectuurvisualisaties zijn er van de ICT-infrastructuur?
 • Welke architectuurconcepten zijn er toegepast op de ICT-infrastructuur van de organisatie?
 • Welke architectuurprincipes zijn er aanwezig in de ICT-Infrastructuur van de organisatie?
 • Welke normen, standaarden en richtlijnen gelden er voor de ICT-infrastructuur van de organisatie?
 • Welke ontwerpbeslissingen er genomen in het verleden?
 • Welke architectuurdocumenten zijn er beschikbaar van de ICT-infrastructuur van de organisatie?

Lees voor meer informatie over het publiceren van een architectuurontwerp: http://wiki.dragon1.org/index.php?title=Architecten_publiceren_over_ontwerpen_van_bouwwerken

Deze pagina is bedoeld om u te inspireren voor het in beeld brengen van de ICT-Infrastructuur. Daartoe zal altijd intieel een opdracht dienen te worden verstrekt door de directie. Dit omdat anders in de praktijk er te weinig draagvlak, tijd of geld is om voldoende nauwkeurig en volledig de ICT-Infrastructuur in beeld te brengen.