Procesdecompositie

From Dragon1 | wiki
Jump to: navigation, search

Een procesdecompositie, ook wel de architectuur van een proces genoemd, zegt welke opdeling voor een proces wordt gehanteerd binnen een context.

Dragon1 stelt dat een bedrijfs altijd voor 1 procesdecompositie dient te kiezen. Het is vaak beter om 1 slechte bedrijfsprocesdecompositie te hanteren dan verschillende elkaar tegenwerkende bedrijfsprocesdecomposities binnen een bedrijf. Want dan kun je bijvoorbeeld beter aan hergebruik van bedrijfsprocesonderdelen doen in een bedrijf.

De procesdecompositie die Dragon1 voorstaat is:

 • Een proces bestaat uit activiteiten.
 • Soms zijn activiteiten gegroepeerd in een processtap.
 • Een activiteit bestaat uit taken.
 • een taak bestaat uit te verrichten handelingen.
 • Een handeling bestaat eventueel uit deelhandelingen, maar is veelal onderdeelbaar.

Een proces staat globaal beschreven in een procesbeschrijving. Een proces staat gevisualiseerd in een processchema of activiteitenschema. Een proces en haar onderdelen staan in detail opgeschreven in een procedure. Een procedure staat in detail uitgewerkt in een werkinstructie.

Proces, activiteit, taak en handeling zijn verschillende grootheden van werk. Hoe complexer het werk, des groter grootheid.

Deze begrippen zijn relatief ten opzichte van elkaar. Automatisering zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen nu in 1 handeling bepaald werk kunnen verrichten waar twee eeuwen geleden honderden mensen voor nodig waren. Denk maar aan het versturen van een boodschap aan iedereen in het hele land. Ook kan een bepaald werk qua naam gezien worden als proces, activiteit, taak of handeling. De definitie, omschrijving of beschrijving van het werk maakt dan welke grootheid het betreft. Neem bijvoorbeeld inkopen. Een bedrijf kan inkopen als primair bedrijfsproces hebben. Inkopen kan ook ook een taak zijn van iemand binnen het gezien, maar inkopen kan ook op internet een handeling zijn die met 1 muisknop wordt verricht.

In de Dragon1 SPACE-architectuurstijl wordt net iets anders dan in PAM van Joosten omgegaan met de begrippen. Lees op Paauwe Research het artikel dat de verschillen tussen Dragon1-SPACE-procesdecompositie en PAM/Joosten uitlegt: http://research.paauwe.info/Dragon1-PAM


Voorbeeld invulling

 • Actor - De bakkerij, de broodjeszaak, de bakker, de serveerster en de klant van de broodjeszaak zijn voorbeelden van actoren in relatie tot bedrijfsprocessen.
 • Rol -
 • Werk -
 • Proces - Voorbeelden van processen zijn het inkoopproces, verkoopproces, productieproces en dienstverleningsproces
 • Processtap - Voorbeelden van processtappen zijn: voorbereiden, uitvoeren en afronden.
 • Activiteit - Een voorbeeld van een activiteit is 'het verzorgen van een lunch'
 • Taak - Een voorbeeld van een taak is: een nieuwe klant invoeren in een applicatie, het inschrijven van een burger in GBA
 • Handeling - Een bestelling opnemen, Koffie in schenken, een mail versturen
 • Product - Lunch, Broodje kaas, koffie, een leuke middag,
 • Dienst - Het verzorgen van een lunch, een bestelling opnemen, een nieuwe klant invoeren
 • Zaak -
 • Zaaktype -
 • Bedrijfsproces -
 • Werkproces -
 • Procedure -
 • Werkinstructie -